Viena BG, Cultart Management Academy

#unitevisualarts

Mask Group 1, Cultart Management Academy

Програма Визуални изкуства

Обедини хората около културното наследство на Виена и срещни истинската красота на феноменална колекция от изкуство. Вдъхнови се и овладей изкуството да организираш необикновени изложби и събития.

По време на програмата за мениджмънт на визуалните изкуства международната група от 25 културни мениджъри ще се срещнат с 10 ключови лектори, експерти и практици, които ще я въведат в 10-те обучителни модула на Cultart – Културни иновации, Бизнес и предприемачество, Мениджмънт и администрация, Разработване на проекти, Бюджетиране и програми за финансиране, Лидерство, Управление на конфликти, Медии и комуникация.

Фокус в мениджмънт програмата на Cultart е практическото обучение на участниците чрез интензивни уъркшоп сесии и включване в реална творческа среда. В програмата за мениджмънт във визуалните изкуства във Виена, групата ще има възможност да се обучава пряко от екипа на водеща културна организация в града, която да очертае своите основни методи и модели на работа, текущи проекти и събития.  Тя ще има и отговорната роля да формулира конкретен казус за мениджмънт във визуалните изкуства, който групата културни мениджъри ще бъде предизвикана да разреши.

Разработването на казус е последното упражнение за всяка от програмите, а въз основа на взетите решения ще бъдат създадени 5 Cultart бизнес модела за 5-те творчески сектора. 

Програма Визуални изкуства вижте тук.

Създаваме място, вдъхновени от света

Преглед на ефектите на пандемията от Covid-19 върху творческия и културния сектор в Австрия

В края на 2019 г. икономиката в твочерския сектор бе значим фактор за Европа с оборот от 643 милиарда евро и обща добавена стойност от 253 милиарда евро през 2019 г., основните дейности на творческите и културни индустрии (ТКИ) представляват 4,4% от БВП на ЕС.
Икономическият принос на културните и творческите индустрии бе по-голям от този на телекомуникациите, високите технологии, фармацевтиката или автомобилната индустрия. В края на 2019 г. ТКИ осигуряват работни места за повече от 7,6 милиона души в ЕС-28 и са добавили приблизително 700 000 (+10%) работни места, включително творци, изпълнители и други артистични експерти от 2013 г. насам. Между 2013 г. и 2019 г. секторите на КТИ отбелязват постоянни темпове на растеж.
Covid-19 и неговите мутации не ни позволиха да общуваме в големи групи или да се събираме като публика без значителен риск за общото здравет.. Тези невидими врагове направиха невъзможни посещенията в театри, кина, концертни зали, галерии и музеи, за да правим това, което всички обичаме: да преживяваме и да се наслаждаваме на изкуството заедно.
В Австрия и по-конкретно във Виена се предприеха сериозни мерки за подкрепа на всички участници в сферата на изкуството, решили да посветят енергията си на художественото творчество. Цялата развита досега културна инфраструктура, изградена и създадена през последните години, трябваше да оцелее в тези трудни месеци.
През 2020 г. допълнителни бюджетни средства от правителствения фонд за управление на кризата Covid 19 бяха насочени директно към артисти, национални музеи, библиотеки, театри и НПО сектора. През 2021 г. започна и осмислянето за периода след пандемия и въвеждането на нвои мерки като например: From Stage to Video популяризират видеоклипове от събития, Fresh Air – Art in the Open Air поддържат културни формати на открито. Перспективи. Иновация. Изкуството се стреми към нови художествени и културни похвати, за да поддържа и развива дейността си. Под заглавието Comeback Audience се проведоха различни дейности за привличане и поддържане на публики. Създадена бе отделна инвестиционна програма, която да подготви културните организатори за “новия старт” и да подпомогне модернизирането на инфраструктурата.
Цел 2: Изкуството и културата са основен фактор за високото качество на живот в обществото. Изкуството и културата са част от идентичността на Австрия и са двигател за икономическото развитие на страната. Материалното и нематериалното културно наследство притежават широк потенциал за устойчиво социално развитие и са фундамент за бъдещата посока на обществото.
С ентусиазъм и въображение се търсеха начини за достигане до публики по време на локдауна. Видео и стрийминг събитията, онлайн посещенията на музеи, образователните програми, приложенията и хаштаговете, събитията на открито. Ако бюджетът за изкуство и култура за 2020 г. се анализира по сектори, то разходите възлизат на приблизително 447,014 милиона евро. Мерките, предприети от правителствоto срещу въздействието на коронавируса върху културния живот са безпрецедентни за Австрия. Ето няколко примера:

Фонд Covid-19. Той e иницийран от “Фонд за социално осигуряване на артисти” и е създаден като опция за подкрепа и финансова компенсация на загубите, следствие от настъпили закриване и фалити. Той първоначално даде възможност на всички работещи в областта на изкуствата и културата да получат подкрепа от 1000 евро. Фонд Covid-19 е с бюджет 20 милиона евро към дата 31 декември 2020 г. и имаше за цел да осигури навременна подкрепа. Ползите могат да бъдат очертани и през 2021 г. , когато бюдетът бе увеличен на 40 милиона евро.

Обединителен фонд за фрийланс артисти: Фондът за финансиране бе достъпен за всички, които създават съдържание, практикуват, посредничат, преподават изкуство и култура и са регистрирани като самоосигуряващи се лица. Общият бюджет на фонда възлиза на 110 милиона евро към 31 декември 2020 г.Фонд за подкрепа на НПО. Фондът предоставя възможност за субсидии за организации с нестопанска цел. Предоставена е безвъзмездна помощ за организации в сектора, претърпяли загуби, аналогично на локдаун компенсациите, които да се възвърнат през 2021 г., а и да се прехвърлят за употреба към 2021 г.

„Защитният чадър за събития“ предоставя субсидии във връзка с последици от Covid-19, в резултат на които са отменени или са въведени ограничения за провеждането на културни събития. За тази цел са предоставени общо 300 милиона евро.
Субсидията за фиксирани разходи бе отворена за всички търговски предприятия, както и културни и комерсиални организаци, създаден с възможност за бонус фиксирана компенсация с възвръщаемост през 2021 г.
Възстановяване на приходите при локдаун бе достъпна за бизнеса, както и за EPU. На пряко засегнатите културни организации бяха възстановени 80% от приходите през 2020 г. за локдауна през ноември, както и 50% за този през декември. Косвено засегнати артисти в сектора също бяха компенсирани по същите прагове.
Безвъзмездна помощ за заснемане на филми и телевизия: независимите филмови продуцентски компании получиха възможност да продължат снимките на кино и телевизионни продукции, които са били прекъснати или отложени поради мерките срещу Covid-19. За тази цел бяха предоставени субсидии в размер на 25 милиона евро.

Кризата с COVID-19 ще има огромно и трайно въздействие върху целия творчески сектор. Приходите от ползваните дигитални инструменти не компенсират загубата, която може да се генерира от физически продажби на книги, видеоигри, вестници и събития в повечето сектори. В музикалния сектор физическите продажби (компактдискове и винил) ще намалеят с 35%, докато приходите за индустрията от музикални записи се очаква да нараснат само с 8%. Същите тенденции се отнасят и за филмовата индустрия – със спад на приходите, генерирани от кината, оценени досега на -75% през 2020 г.

При липса на значително възобновяване на офлайн производството, разпространението и промоцията през 2021 г., способността на творческите индустрии да поддържат и увеличават инвестициите в нови проекти и иновации ще бъде сериозно компрометирана.
В скорошен EY Future Consumer Index 46% от респондентите казаха, че не биха се чувствали комфортно да отидат на концерт няколко месеца, а 21% казаха, че не биха се чувствали комфортно да отидат няколко години.

 

Източници:
Executive summary
Rebuilding Europe: the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis EY 2021
Kunst- und Kulturbericht, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Sektion für Kunst und Kultur, Vienna 2021
Редкация: Clearly Culture Kulturverein, Виена 2022

Екип Виена

Наред със създаването на интензивни практически програми за различни аудитории и целеви групи от учащи, Clearly Culture са специалисти по теми като привличане и развитие на публики, междукултурна комуникация, социална справедливост, дигитален маркетинг, плейсмейкинг (планиране и проектиране на публични пространства), изграждане на общности, както и съпътстващи събития и формати с цел подобряване на диалога между културните експерти и широката публика. Някои от ключовите им дейности: Анализиране и проектиране на алтернативни решения за тежката криза, причинена от Covid-19, в културната и образователната сфера; Разработване на иновативни учебни програми за посрещане на предизвикателствата; Изпълнение на програми и водене на обучение за групи с различни нужди и цели; Свързване и посредничество между култури, държави, дисциплини; Контрол на качеството, оценка и управление.

Виена в снимки

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://cultart.eu.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings