#заедно

Градове и програми

Cultart е нова практическа програма по културен мениджмънт,  която има за цел да запълни пропуските в образователните академични курсове. Cultart ще включи 125 млади културни мениджъри от България, Австрия, Гърция, Италия и Северна Македония. Академията стартира през есента на 2022 г. и ще обхваща пълния набор от творчески индустрии в 5 програми (фестивали, визуални изкуства, сценични изкуства, дизайн и архитектура, приложни изкуства). Всяка програма се провежда в един от 5-те партньорски града.

Фестивали в Пловдив, България
#sharefestemotions
Визуални изкуства в Виена, Австрия 
#unitevisualarts
Сценични изкуства в Йоанина, Гърция
#enjoyperforming
Дизайн и архитектура в Лече, Италия
#discoverdesign
Приложни изкуства в Скопие, Северна Македония
#combineappliedarts

Подборът на всички 125 участници ще започне през май 2022 г. чрез отворена покана за всяка мениджмънт програма.

Модули и предизвикателства

По време на 5-те програми международните групи от културни мениджъри ще се срещнат с до 10 ключови лектори, експерти и практици, които ще ги въведат в 10-те обучителни модула на Cultart – Културни иновации, Бизнес и предприемачество, Мениджмънт и администрация, Разработване на проекти, Бюджетиране и програми за финансиране, Лидерство, Управление на конфликти, Медии и комуникация.

Фокус в мениджмънт програмата на Cultart е практическото обучение на участниците чрез интензивни уъркшоп сесии и включване в реална творческа среда. 5 водещи културни организации във всеки град ще очертаят своите основни методи и модели на работа, текущи проекти и събития, а след това ще формулират конкретен мениджмънт казус, който групите ще бъдат предизвикани да разрешат. 

Научете повече за 5-те културни организации, които ще са част от практиката в 5-те програми на Cultart.

Образование, Изкуство & Бизнес среда

Разработването на мениджмънт казус е последното упражнение за всяка от програмите, а въз основа на взетите решения ще бъдат създадени 5 Cultart бизнес модела за 5-те творчески сектора. 

Cultart предвижда и създаването на първата в България Start Up за финансиране на културни проекти и организации, отворен достъп до видео лектории, курсове и упражнения. Прочетете повече тук.

Кои сме ние

Обучителната програма е създадена от преподавателски екип на Университет Виена, като е ползван натрупания опит от образователната програма на фондация „Пловдив 2019“ – Форум 2019, благодарение на която за четири години бяха проведени десетки презентации, срещи и обмяна на опит на артисти от страната и чужбина.

В проекта участват 6 организации от 5 държави. Освен водещата „Пловдив 2019“ в консорциумът са и Clearly Culture – Виена, Австрия и екипът от експерти създал магистърската програма по Културен Мениджмънт на Университета във Виена, също „Международен център за устойчиво развитие“ – Йоанина, Гърция, Търговско-промишлена камара на град Лече, Италия, „Алианс за иновативни практики“ – Пловдив, България и „Еду-център“ – Скопие, Северна Македония.

Cultart се осъществява по програма Еразъм+, сектор Младеж – партньорства за сътрудничество, администрирана от Центъра за Развитие на Човешките ресурси – Национална агенция по програма Еразъм+.

Защо сега?

ЕС има силни и жизнени културни и творчески индустрии. Те са не само от съществено значение за културното многообразие на Европа, укрепването на социалното сближаване и повишаването на привлекателността на Европа в международен план. Културните и творческите сектори са важни сами по себе си по отношение на техния икономически отпечатък и осигуряване на заетост. Те стимулират иновациите в цялата икономика, както и допринасят за множество други канали за положително социално въздействие (повишава качеството на живот, образование, приобщаване, градско възстановяване и др.)

Наред със сектора на туризма, културните и творческите индустрии са сред най-засегнатите от настоящата криза COVID-19, като работните места в риск варират от 0,8 до 5,5% (данни на OECD). Настоящите икономически, социални и здравни усложнения засилиха предизвикателствата пред културните оператори и артисти, ето защо CULTART търси нови начини за изграждане на устойчивост.

Cultart положи усилия за формиране на партньорски екип от международни експерти по младежки политики, обучение, иновации и творчески индустрии, за да преодолее пропуските в академичното образование в програмите за културен мениджмънт. 

От своя страна, публичните културни институции и големите частни компании разчитат на взаимосвързана и взаимозависима мрежа от фрийлансъри и микрофирми, които предоставят творческо съдържание, стоки и услуги. А публиката и пазарите във всички целеви страни присъстват все по-често онлайн, което подчертава необходимостта от прилагане на подходящи инструменти за онлайн мрежи при създаването и разпространението на културни проекти.

Като отговор на необходимостта на културния сектор, мисията на Cultart е да създаде подходяща за целта образователна програма за културен мениджмънт, която да изгради екосистема между обучение-изкуство-бизнес среда.

2022 05 11 Cultart Visual 1024x1024, Cultart Management Academy
Frame 1, Cultart Management Academy

Да попълни пропуските в академичното образование

Frame 2, Cultart Management Academy

Да включи 125 културни мениджъри

Frame 3, Cultart Management Academy

Да повиши компетенциите и експертизата в обучителния процес

Frame 4, Cultart Management Academy

Да подсили конкурентноспособността на младите професионалисти от културния сектор

XMLID 1 , Cultart Management Academy

Да свърже културата и образованието с творческите индустрии и бизнес реализацията

Стъпки и резултати

Vector 2, Cultart Management Academy

Съвременна програма за обучение в културен мениджмънт

Cultart създава неформална, междусекторна, шестмесечна програма за културен мениджмънт, съставена от 10 модула.

Vector 3, Cultart Management Academy

Обучение на 125 млади специалисти

Всяка Cultart програма обучава международна група от 25 културни мениджъри от 5-те страни партньори.

Vector 4, Cultart Management Academy

Развитие на капацитет между ментори

Cultart менторите също участват в обучителни семинари за обмен на познания и опит.

Vector 5 1, Cultart Management Academy

Създаване на 5 бизнес модела

5 Cultart бизнес модела ще бъдат създадени въз основа на разрешаването на 5 мениджмънт казуса за всяка програма.

Vector 6, Cultart Management Academy

Начало на Start-up платформа

Cultart дава начало на дигитално пространство с отворен достъп за видео лекции, курсове, упражнения, както и онлайн инструмент за финансиране на нови културни проекти.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://cultart.eu.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings