Skopje Bacj, Cultart Management Academy

#combineappliedarts

Mask Group 4, Cultart Management Academy

Програма Приложни изкуства

Изследвай света на приложните изкуства в Скопие. Насърчавай и прилагай със страст иновативни подходи в организацията на културни дейности в града.

По време на програмата за мениджмънт в приложните изкуства международната група от 25 културни мениджъри ще се срещнат с 10 ключови лектори, експерти и практици, които ще я въведат в 10-те обучителни модула на Cultart – Културни иновации, Бизнес и предприемачество, Мениджмънт и администрация, Разработване на проекти, Бюджетиране и програми за финансиране, Лидерство, Управление на конфликти, Медии и комуникация.
Фокус в мениджмънт програмата на Cultart е практическото обучение на участниците чрез интензивни уъркшоп сесии и включване в реална творческа среда. В програмата за мениджмънт в приложните изкуства в Скопие, групата ще има възможност да се обучава пряко от екипа на водеща културна организация в града, която да очертае своите основни методи и модели на работа, текущи проекти и събития. Тя ще има и отговорната роля да формулира конкретен казус за мениджмънт във визуалните изкуства, който групата културни мениджъри ще бъде предизвикана да разреши.
Разработването на казус е последното упражнение за всяка от програмите, а въз основа на взетите решения ще бъдат създадени 5 Cultart бизнес модела за 5-те творчески сектора.

Програма Приложни изкуства вижте тук.

Създаваме място, вдъхновени от света

Общ преглед на ефектите от пандемията от COVID-19 в Северна Македония

Коронавирусът промени драстично културния живот в Република Северна Македония. Всичко, което признавахме за нормално в обществения живот, в социалното взаимодействие и комуникация, сега е повече от всякога поставено под въпрос. Взеха се сериозни и драстични мерки. Някои от тях, като въвеждането на извънредно положение и ограничителни мерки бяха резултат от трудни, но неизбежни решения.
Много от македонските граждани не ходят на работа, децата ни не ходят на детски градини, училище, колежи. С първите мерки за предотвратяване на разпространението на коронавируса всички музеи, галерии и редица малки и средни предприятия като творчески ателиета трябваше да бъдат закрити.
Противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID-19 в сферата на културата започват да действат на 07.03.2020 г.
С Решение на Правителството на Република Северна Македония се адаптират решения, приети от Комисията по инфекциозни болести към Министерството на здравеопазването, за дейността на библиотеки, музеи, галерии и галерийни пространства, танцови и балетни клубове, както и организирането на събития и прояви на открито, при задължително спазване на въведените ограничителни мерки.
По време на кризата Covid-19, правителството на Северна Македония прие шест пакета от икономически мерки за справяне с кризата. Симулациите в сферата на културата и творчеството започнаха и заеха място във вторият пакет, със следните мерки:
Мярка – помощ за творци – Осигурена е минимална работна заплата за месеците април и май 2021 г. за 141 независими творци, както и компенсации чрез Министерството на културата.
– Мярка – Месечна работна заплата (парично обезщетение) за граждани, загубили работата си поради кризата, в размер на 50% от средната работна заплата на наетото лице – Планирано е на гражданите, загубили работата си поради кризата, да се изплаща всеки месец парично обезщетение в размер на 50% от средната месечна нетна работна заплата за последните 24 месеца в съответствие със Закона за заетостта и осигуряването при безработица и чл.68 от този закон, съгласно който граждани, останали без работа, ще получават обезщетение чрез Агенцията по заетостта според стажа си.
Например: За 5 години трудов стаж, 4 месеца обезщетение, или за 24 години трудов стаж – 12 месеца обезщетение.
В третия пакет от мерки бяха предвидени и осигурени компенсации за различни видове стопански субекти, но не и за работещите в сферата на културата и изкуството, за съжаление. Третият пакет от икономически мерки всъщност имаше за цел да даде възможност за подпомагане на македонската икономика чрез пряко участие на граждани, т.е. да увеличи потреблението и да стимулира защитата, насърчаването и растежа на вътрешното икономическо предлагане.
Четвъртият пакет има за цел да осигури устойчивост на вътрешните икономически дейности и работни места, да възстанови определени дейности, да осигури стабилност на социалните трансфери и да осигури политики, които ще помогнат за прилагането на стратегия за бързо излизане, когато кризата приключи.

В четвъртия пакет беше предвидено място и на мярка за културните и творческите организации. Това е мярката – Подкрепа за артистите – намаляване на ставката на ДДС върху техните услуги и продукти от 18% на 5% с цел засилване на конкурентоспособността им на пазара. Други мерки, като подкрепа за изплащане на заплати или достъп до изгодни заеми от Банката за развитие на Северна Македония, остават достъпни само за фрийланс и самоосигуряващите се артисти.

Допълнителна мярка, която беше включена в четвъртия пакет, беше:
– Безвъзмездни средства за Асоциацията на танцовите асоциации. 40 асоциации от Асоциацията на танцовите асоциации получиха по 2000 евро за всяко сдружение.
– Мярка – Финансова подкрепа за дизайнерски студия – Финансова помощ за 12 дизайнерски студия за организиране на сватбени тържесва, които са към този момент не могат да се проведат – с еднократна субсидия от 90 000 MKD (около 3 000 лв.)
– Мярка – Финансова помощ за независими артисти, режисьори, художници и културни оператори – Поетапно изплащане на финансова помощ на: 14 500, 18 000 или 21 500 MKD в зависимост от дохода за период от 3 месеца, за общо 462 бенефициенти, за които са предвидени общо 24 948 000 MKD, разпределяни чрез отворени покани от Министерството на културата
– Мярка – Финансова подкрепа за всички музиканти и екскурзоводи – Финансова подкрепа от 30 750 MKD ще бъдат предоставени на всички музиканти, членове на музикални сдружения, както и лицензирани екскурзоводи, които през 2020 г. са имали среден месечен нетен доход под 15 000 MKD.
В Пети пакет е предоставена финансова подкрепа за регистрирани занаятчии за 2021 г. На занаятчиите ще бъдат разрешени авансови плащания на данък върху доходите на физическите лица да бъде намалени с 50% през 2021 г. спрямо тези от 2020 г.
В този пакет е предвидена подкрепа за културните и творчески индустрии за организиране на събития и реализация на проекти от изключителен обществен интерес в размер на 61 милиона MKD. Тази мярка е предназначена за юридически лица, които организират публични събития, т.е. маркетингови и събитийни агенции, проектни мениджъри и културни организации, които, наред с други дейности, да наемат изпълнители, педагози, културни оператори, артисти, музиканти и други професии от сектора, които са пряко засегната от пандемията.
Шести пакет от мерките включва:
Локдаунът засегна основно на микро ниво компаниите в сектора на общественото хранене и културата, а забраната за излизане извън страната – секторите туризъм и транспорт, както и сезонните работници. Ситуацията се влоши допълнително през второто тримесечие от годината, когато се усети най-силно въздействие върху икономиката, а въздействието върху здравето беше най-силно изразено през последното тримесечие на 2020 г.
Общият ефект от пандемията върху културните институции в Северна Македония се наблюдава в радикалния спад в броя на културните програми и събития, както и драстичното намаляване на публики. Македонските културни институции винаги са имали „проблем” с тесния, но постоянен кръг от посетители, но пандемията от COVID-19 довежда сектора до краен предел.

Илияна Атанасова, ИД, Edu Center

Можете да намерите пълния текст тук: Доклад Северна Македония

Екип Скопие

Сдружение „EduCenter” е организация с нестопанска цел от Република Северна Македония, град Скопие. Асоциацията е доброволна, самоуправляваща се, базирана в общността организация, чиято основна цел е да насърчава и подкрепя устойчивото развитие на индивиди и общности чрез солидарност и колективни действия за социална промяна, приобщаване и иновативни образователни подходи чрез използване на всички видове формални, неформални методи. Екипът подкрепя и овластява младежи от различни общности за разработване на нови идеи и справяне с предизвикателствата в областта на образованието, иновациите и предприемачеството. Също така провежда съвременни социологически изследвания.

Скопие в снимки

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://cultart.eu.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings